Detta är en sida där jag hämtar artiklar från mestadels den alternativa pressen. Gammelmedia är ju som bekant inte vidare trovärdig, samtidigt som dom vinklar sina artklar, ibland å det allra grövsta, åt ett håll dit makthavarna i vårt land vill att opinionen skall luta. Vi behöver den alternativa pressen, som klargör fakta på ett riktigt sätt, så folket får upp ögonen för all missledande information. MYCKET NÖJE !
 

En mycket läsvärd artikel som jag hämtat från Fria Tider, Joakim Andersson. Nu skall dom banne mig in och rota i skolans kursplan, IGEN. 

Myndighetsvänsterns krig mot vår historia

Publicerad 29 september 2019 kl 13.51
Kolumn. Statens plan på att stryka antiken ur historieundervisningen är logisk om man förstår vad vänsterns projekt går ut på. Kännedom om vårt västerländska arv gör oss inte bara tryggare i våra identiteter utan skyddar oss även från att upprepa äldre kulturers ödesdigra misstag, enligt Joakim Andersen.

I dagarna har Skolverket presenterat sitt förslag på förändringar av kursplanerna för bland annat grundskolan. Förslaget har väckt starka reaktioner, i synnerhet då undervisning om antiken föreslås försvinna från historieämnet. Det innebär att högstadieeleverna inte längre ska lära sig om "forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700". Eleverna skulle enligt den äldre kursplanen bland annat göra "jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien." Men de skulle alltså även lära sig om "antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid." Något som nu föreslås försvinna ur kursplanen.
Anledningen till att kursplanerna föreslås ändras är framförallt så kallad "stoftträngsel", alltså att de nuvarande kursplanerna anses vara för omfattande. Om detta beror på att elevernas eller lärarnas förmåga helt enkelt försämrats berörs inte av Skolverket, det är annars en intressant fråga och skulle kunna bero på allt från invandring och stök till smartphones och kepsar. Oavsett vilket, Skolverket skriver att "det krävs ett borttagande av historiska epoker från kursplanen för att bereda plats för efterkrigstiden och ge förutsättningar för ett djupare lärande." Alternativet är att öka antalet timmar i historia. På liknande vis föreslår Skolverket att "arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor" samt "utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap" tas bort från samhällskunskapen. Istället hänvisas den framtida arbetskraften till studie- och yrkesvägledarna.
Förslaget på nya kursplaner innehåller även en liberal agenda genom mer subtila ordval. "Stormaktstiden" föreslås byta namn till mer politiskt korrekta "östersjöväldet". Eleverna ska också lära sig "hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter", underförstått att nationen är en social konstruktion. "Migration" ges en viktig plats i kursplanen, vilket kanske inte förvånar någon. En hel del av värde ska oavsett vilket finnas kvar, som "berättelser i antik och nordisk mytologi samt i äldre samisk religion" och "hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider". Som kuriosa kan också noteras att förslaget på ny kursplan är bristande i sin normkritik, det talas regelbundet om att eleverna ska få lära sig om hur "kvinnor och män" levde förr i tiden. Det är ju chict radikalt att "kvinnor" kommer före "män", men var är de icke-binära?
Skämt åsido, att antiken försvinner ur grundskolan och ersätts av den politiserade efterkrigstiden är problematiskt. Det ger myndighetsvänstern många möjligheter att låta skolan fokusera på "rasism", "kolonialism" och liknande, alltså den egna myten om efterkrigstiden och myndighetsvänsterns förträfflighet. Man skulle kunna ondgöra sig över hur politiker och myndighetsaktivister vill göra de unga urarva, förvandla dem till historielösa undersåtar och oikofoba konsumenter utan identitet och utan bildning. Fullt så dramatiskt är inte förslaget till ny kursplan, men det är ett av många steg på vägen åt det hållet. "Den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar nutiden, kontrollerar det förflutna", för att citera George Orwell. Ett problem i sammanhanget är att liberaler och många borgare är oförmögna att förklara varför antikstudier är viktiga. Konservativa statsvetaren Claes G Ryn har skrivit att 1968 "stod den svenska så kallade borgerligheten intellektuellt och kulturellt nästan försvarslös" och så är fallet även idag. "Det är väl bra med historia" och "varför ska dom ta bort antiken från skolan" är inga starka argument mot myndighetsvänstern och andra. Ska vi på allvar argumentera mot dem måste vi röra oss in på delvis minerad mark, vi måste prata om Europa, historia och identitet.
För det finns tre skäl att studera antiken, och inget av dem är särskilt politiskt korrekt.
För det första bidrar antikstudier, om de görs på rätt sätt, till stolthet och identitet. Det har de gemensamt med studier av vikingatiden eller stormaktstiden, något alla som sett filmen 300 kan instämma i. Antikens greker och romare tillhör grunden för vår civilisation, utan dem kunde vi idag ha levt i någon orientalisk despotism eller under människooffrande kartager. Vår civilisation är, på gott och ont, unik och en hel del av det går tillbaka till "de gamla grekerna". Antikstudier kan bidra till identitet och positiv självbild, något unga européer idag lider brist på. Vi är européer och i skolan ska vi ta del av vårt arv och vår historia på ett sådant sätt att vi inte utvecklar ångest och självhat. Men makthavarnas projekt innebär ett försök att bryta med vår civilisation och våra förfäder.
För det andra bidrar antikstudier till en förståelse av vår egen tid. Det sägs ibland att Europas rötter står att finna på tre kullar, Akropolis i Aten, Capitolium i Rom och Golgata i Jerusalem. Vän av ordning kan tillfoga Uppsala högar – dagens Europa hade inte funnits utan det germanska arvet och det gäller i synnerhet Norden. Men antikstudier gör vår samtid begriplig, och får oss att förstå hur unik vår civilisation är. Det handlar om allt från grekisk filosofi till romersk juridik, från demokrati till språk. Inte minst språket blir begripligt av antikstudier, man förstår då vad det betyder när någon säger att "tärningen är kastad", att något är en trojansk häst eller att en pyrrhusseger är vunnen. Det bidrar också till en trygg och positiv identitet och en känsla av historiskt sammanhang. Men en bieffekt är att man kan vilja försvara detta europeiska arv, och det är inte makthavarnas avsikt med skolan. "Framtiden tillhör dem med längst minnen" enligt den franska nya högern, och tanken är att vår framtid ska tas ifrån oss.
För det tredje hjälper historiestudier oss att förstå vår samtid, "den som inte känner historien är dömd att upprepa den". Det som händer idag är inte något alldeles nytt, mycket har hänt förut. Historien kan hjälpa oss att förstå varför ett samhälle inte kan avveckla sin försvarsförmåga fullständigt, varför man inte ska trycka upp pengar på löpande band, varför mångkultur och imperialism är dåligt eller varför man inte ska öppna sina gränser på vid gavel för andra stammar. "Vae victis", ve de besegrade. Historien lär oss också att eliter och makthavare ibland spårar ur och korrumperas, och att de då måste bytas ut. Den tysk-belgiske historikern David Engels har i storverket Auf dem Weg ins Imperium, "på väg mot imperiet", jämfört vår tid med den romerska republikens sista tid. Man kan inte förvänta sig att den svenska skolan ska gå på djupet lika mycket som Engels, men tydligen led Rom av samma problem som vår samtid. Befolkningen byttes ut – "de flesta i den här mängden har inget fosterland" beskrev Seneca läget i den eviga staden. Äktenskapet underminerades och en utbredd ensamhet återkommer i självbiografierna. Prästerna blev både färre och sämre. Ytlig underhållning och bidrag ersatte frihet och traditioner, "bröd och skådespel". Oligarker och byråkrater hade avskaffat möjligheterna till folkligt inflytande, konflikter mellan folk och etablissemang blev alltmer våldsamma. Till sist bröt inbördeskriget ut och republiken gick under. Men en tillrättalagd historieundervisning gör att man inte kan se sådana mönster.
Sammantaget är alltså förslaget till ny kursplan ännu ett steg av många på vägen mot ett historielöst byråkratsamhälle, där vi reduceras till undersåtar och konsumenter. Det är positivt att många reagerat på detta, förhoppningsvis kan det leda till debatt om varför vi ska studera vår egen civilisations rötter. Samtidigt innebär skolans försämring att vi själva måste bilda oss. Att ge kusinbarnet en bok med grekiska myter kan idag vara en revolutionär handling, om man hårddrar det hela lite.
JOAKIM ANDERSEN
Joakim Andersen driver sedan 2005 den idéhistoriska bloggen Oskorei. Han har akademisk bakgrund med samhällsvetenskaplig inriktning och introducerar gärna utländska strömningar för en svensk publik

Centerpartiets konflikt – Annie Lööf beklagar omskärelse-beslutet
Under Centerpartiets partistämma röstades det igenom att partiet ska verka för att förbjuda religiös omskärelse av pojkar.​ Ett beslut som gick emot partistyrelsens linje. Nu beklagar partiledaren Annie Lööf beslutet.
Under lördagen hade Centerpartiet dag två av sin partistämma. Där beslutade partiet vilken riktning de ska ta i olika samhällsfrågor. En diskussion blev särskilt infekterad – huruvida religiös omskärelse ska förbjudas eller inte. 
Partistyrelsen, som består av Annie Lööf och 18 andra högt uppsatta personer inom Centerpartiet, ställde sig emot förslaget. De blev dock nerröstade av övriga deltagare, något du kan läsa mer om här. 
Nu går Annie Lööf ut och beklagar situationen.   
Beslutet att verka för ett förbud av religiös omskärelse av pojkar rörde snabbt upp känslor. Bland kritikerna var Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet.
– Jag är väldigt förvånad och väldigt besviken. Det innebär, om förslaget realiseras, att det blir helt omöjligt att leva både som jude och som muslim i Sverige, sa han till Expressen senare under lördagen.
 Efter kritikstormen tar nu Annie Lööf ton och beklagar situationen: 
– Partistyrelsen har avslagit motionerna, en enig sådan, under alla mina åtta år som partiledare. Nu valde partistämman mot partiledningens vilja att fatta det här beslutet – jag beklagar det, säger hon till Ekot.
Hon säger även att hon förstår kritiken, och att hon varit i kontakt med Judiska centralrådet. 
– Vi håller religionsfriheten högt. För oss är det viktigt att värna grundlagstiftningen och stå upp för minoriteter i Sverige och deras möjlighet att leva här. Det här är ingenting vi kommer skriva riksdagsmotioner om, säger hon till Ekot.
Norea Dahlskog
norea.dahlskog@nyheter24.se

Skall nu den lilla översteprästen gå in och köra över stämmans beslut. (Oavsett vad partistyrelsen kommit fram till, är det väl stämmans beslut som gäller).Det verkar vara lite typiskt för henne. Det är ju inte första gången hon pratar smörja. 
Att inte någon i Centerpartiet reagerar på hennes överförmyndarsätt. KONSTIGT !

Nu får Socialdemokraterna sota för sina misstag
KARL ANDERS LINDAHL: Socialdemokraterna är Sverigedemokraternas bäst valarbetare – och botten är förmodligen inte nådd för Stefan Löfven.
Socialdemokraterna och Stefan Löfven lyckades vinna makten. Men nu kommer den hårda domen från väljarna.
Två mätningar som släpptes idag, Novus och Inizio, visar på samma sak. S backar – SD och M går fram.
Faktum är att opinionsläget just nu är en katastrof av historiska proportioner för Löfven, och botten är förmodligen inte nådd.
Löfven har inte bara sålt ut S-politiken och lämnat kärnväljarna ute i kylan – S-ledaren har också varit magnifikt dålig på att kommunicera ut sitt budskap och känna av opinionen.
Ta bara hela grejen med att stänga ute SD från samtalen om gängvåld. Det lät säkert jättebra när man kom fram till det på S-kansliet. Men när nyheten skulle ut snubblade man, trillade ner i en grop och lyckades inte ta sig upp.
Sverigedemokraterna ägde narrativet, lyckades helt själva sätta bilden av vad som hänt. Kvar stod Löfven och Mikael Damberg och undrade vad fasen som hände.
Så länge man är så genomusel på att bedöma läsarnas känslor och verklighetsuppfattning kommer Socialdemokraterna fortsätta att vara Sverigedemokraternas bästa valarbetare.
Samma sak med uppgörelsen med C och L. Här lyckas man reta upp både de egna väljarna och oppositionen – allt för att Annie Lööf ska bli nöjd. 
Men nu får man betala för det – fortsätter det här kan snart SD vara största parti. 
Kanske det är dags för Löfven att kliva ner och lämna över till någon som åtminstone har lite känsla för opinionsbildning?
/Karl Anders Lindahl, politisk kommentator och nyhetschef på Nyheter24

Visst är det något som är helt galet, med dessa bilder. Visst är det något som är helt galet, med dessa bilder.

Greta Thunberg blir attackerad av rysk statsvetare: "Nervsjuk"
Tycker Greta borde vara mer som Angelina Jolie 
Den ryska statsvetaren och publicisten Georgij Bovt intervjuades av Radio Komsomolskaja Pravda, och där passade han på att kommentera Gretas framförande. 
Bland annat jämför han Gretas tal med skådespelaren Angelina Jolies framförande om flyktingar, och menar att det senare var "trevligare att se".
– Hon gör inte ett sympatiskt intryck. När Brigitte Bardot talade för djurens rätt i FN, eller när Angelina Jolie pratade för flyktingars rättigheter och lite om miljön, det var trevligt att se. 
Han fortsätter med mer kritik mot Gretas utseende och manér:
– När denna flicka börjar prata så aggressivt… Det är tydligt att hon har något slags nervsjukdom. 
I intervjun jämför han även Gretas ansiktsuttryck med varningsbilder på cigarettpaket. 
Inte bara Georgij attackerade Greta efter hennes tal i FN. Även den konservative kommentatorn Micheal Knowles kallade henne "ett mentalsjukt svenskt barn som utnyttjas av föräldrarna” i den amerikanska tv-kanalen Fox News


 ---JAG KAN BARA INTE LÅTA BLI---


Ett klart och tydligt maktmissbruk, bara för att inte Pierre Schori KUNDE svara på ställda frågor, från en reporter.
Det måste vara något fel i huvudet på Schori. Dom där gubbarna blir ju bara dummare och dummare.
LÄS VIDARE I ARTIKELN NEDAN.

Nya Tiders reporter polisanmäld efter frågor till Pierre Schori
Digital utgåvaeNyt v. 40/2019
Nya Tiders reporter avhystes från Bokmässan, efter att socialdemokratiske politikern Pierre Schori blev besvärad av hans frågor. − Jesper gjorde ett utmärkt journalistiskt arbete, säger chefredaktör Vávra Suk. Det är precis så journalistik ska bedrivas. Makthavarna ska inte tro att de kan komma undan jobbiga frågor på Bokmässan bara för att man inte upplåter en monter för Nya Tider.

Publicerad: 28 september, 2019, 21:07
Under lördagen befann sig Nya Tiders reporter Jesper Johansson på Bokmässan i Göteborg, där han ställde frågor till olika makthavare. En av dessa var Pierre Schori. När reportern följde efter honom för att bland annat ställa frågor om farmarmorden i Sydafrika och socialdemokratiskt stöd till ANC och Robert Mugabe, sökte denne kontakt med väktare på plats. Vid ett tillfälle stannar Schori också upp, greppar Johanssons arm och meddelar att han inte vill prata honom. Han passar också på att ta en bild av vår reporter.
När  Johansson någon timme senare åt lunch på området blev han konfronterad av två poliser, som tog tag i honom och bad honom följa med ut. På frågan varför, svarar den ene polisen att "det har skett ett brott här, och du vet nog vad det handlar om". Vad det handlade om visade sig vara att en anmälan om ofredande hade upprättats, med anledning av Johansson försök att få svar på sina frågor. Vår reporter avhystes från mässan, blev körd till en plats ett par kilometer bort och fick veta att han inte var välkommen tillbaka.
Händelsen är intressant, eftersom det tillhör journalistens normala arbete att ställa frågor till makthavare. Om  anmälan går till domstol och vår reporter blir fälld, skulle en sådan dom kunna bli prejudicerande med ovissa följder. Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk säger:
− Jesper gjorde ett utmärkt journalistiskt arbete. Det är precis så journalistik ska bedrivas. Makthavarna ska inte tro att de kan komma undan jobbiga frågor på bokmässan bara för att man inte upplåter en monter för Nya Tider.
 

DENNA STUREPLANSBRUTTA VET NOG INTE VAD HON SYSSLAR MED ! ! !
"såååå..... mycket skitsnack från Maadie Lööfven"

C anklagas för "främlingsfientlig" politik
Publicerad 28 september 2019 kl 15.22
Inrikes. Centerpartiets beslut att vilja förbjuda manlig omskärelse gör det omöjligt att leva som muslim eller jude i landet, säger Judiska centralrådet till TT.
Gilla artikeln på Facebook
På lördagen röstade Centerpartiets stämma i Karlstad för att förbjuda omskärelse av pojkar.
Men nu rasar Judiska centralrådet mot beslutet. Enligt TT kallar organisationen Centerns besked för "intolerant och främlingsfientligt".
Enligt rådets ordförande Aron Verständig innebär ett sådant förbud att det inte går att leva som muslim eller jude i Sverige. Tidigare har bara "ytterkantspartier" och "främlingsfientliga" drivit den frågan, menar han, varför Centerns beslut förvånar honom.
– Jag och många andra i den judiska gruppen har länge uppskattat Centerpartiet för deras liberala och toleranta politik, men sedan gör man motsatsen, säger han till TT.
Verständig påpekar att det judiska nyåret inleds i morgon, och att detta kan ha varit den sämsta tänkbara nyårspresenten från Centerpartiet. Rådet ska nu samlas för att planera tänkbara motåtgärder mot partiet.
 

Den trötte till höger i bilden, kan fundera hur mycket han vill. Förhoppningsvis så försvinner han från politiken, inom en snar framtid. Den trötte till höger i bilden, kan fundera hur mycket han vill. Förhoppningsvis så försvinner han från politiken, inom en snar framtid.

EN MYCKET TÄNKVÄRD ARTIKEL - fattar inte gänget hur det ser ut i vårt land ?

Dagens tredje mätning: SD blir största parti – får 27,5 procent

Publicerad 26 september 2019 kl 12.28
Inrikes. Sverigedemokraterna ökar nu kraftigt i ytterligare en mätning. Partiet får 27,5 procent i Sentios septembermätning. Både L och MP hamnar utanför riksdagen.
Gilla artikeln på Facebook
Under torsdagsmorgonen kom nyheterna att Sverigedemokraterna ökar kraftigt i både Novus och Inizios opinionsmätningar. I dessa undersökningar knappar partiet in på S.
Nu kommer dock en tredje mätning som redan ger segern till SD.
I Nyheter Idag/Sentios mätning ökar partiet från 23,5 procent till hela 27,5 procent, och blir landets överlägset största parti.
På andra plats kommer Socialdemokraterna med 23,9 procent.
Nyheter Idag kallar det en "kalldusch" för statsminister Stefan Löfven.
– Skjutningarna och en upplevelse av att de andra partierna tjafsar, säger statsvetaren Stig-Björn Ljunggren till tidningen som en förklaring på SD:s framgång.
I samma mätning får Moderaterna 17,1 procent, Liberalerna tvingas lämna riksdagen med 3,9 procent, Centerpartiet får 6,1 procent, Kristdemokraterna 6,0, Vänsterpartiet 9,4 procent och även Miljöpartiet åker ur parlamentet på 3,9 procent.
Undersökningen gjordes mellan den 20-24 september.
 

STACKARS BARN, så fruktansvärt utnyttjad av, fram för allt sina föräldrar, och gammelmedia.
Det tar nog inte lång tid förrän den stackars tjejen kraschar ihop och går under, allt med föräldrarnas goda minne. Har man som Greta, en diagnos, uppmuntrar man bara sjukdomsförloppet genom att utsätta henne för den press som hennes föräldrar gör. 
Titta på bilden av mor och dotter - AFA - behövs nog inte sägas mer.
Klicka på bilderna för att läsa och se hur flödet går, gällande Greta.

Annie Lööf jämförs med "överstepräst" inom Centern
Publicerad 27 september 2019 kl 17.34
Inrikes. Ingen ifrågasätter Annie Lööf under partistämman i Karslstad. Hon är som en "överstepräst" och det råder "halleluja-stämning" på mötet, enligt SVT:s Mats Knutson.
Gilla artikeln på Facebook
Det är SVT:s politiske kommentator Mats Knutson som jämför Centerledaren Annie Lööf med en "överstepräst" inom sitt parti.
Centerpartiet håller just nu sin årliga partistämma i Karlstad, och där är stämningen som i en sekt. Alla är på bra humör.
Enligt Knutson är det ingen som kritiserar Annie Lööf för beslutet att samverka med Socialdemokraterna.
"Om partistämman vore ett väckelsemöte är Annie Lööf översteprästen. Hon har på några år skaffat sig en utomordentligt stark ställning i sitt parti. Dit hon pekar, dit går partiet. Ingen tycks ifrågasätta hennes vägval, trots att de flesta här i salen betraktade det som nu sker som något helt otänkbart så sent som för ett par år sedan", skriver han på SVT:s hemsida på fredagen.
Knutson menar också att kritiken mot Socialdemokraterna har tonats ned, medan det i Annie Lööfs inledningstal på torsdagen i stället var de tidigare alliansvännerna som fick möta hennes klander för att de lämnade regeringens samtal om gängvåldet.
Enligt Mats Knutson råder det en "halleluja-stämning" på Centerpartiets partistämma, men under ytan finns det samtidigt en outtalad oro för vad regeringsuppgörelsen med Socialdemokraterna i längden kan få för konsekvenser för partiet.

 

Här har vi självaste översteprästen
Här har vi självaste översteprästen
Steffanie Lööfven, en av medlemmarna i Januarigänget
Steffanie Lööfven, en av medlemmarna i Januarigänget

VAD HAR DENNE MAN UTRÄTTAT ?

Den här bilden har jag tagit från Google, efter en sökning på namnet Stefan Löven. Bilden säger en hel del, och det är ju han och hans partis skuld, till att vi som befolkning, befinner oss i ett totalt kaos. Hur kan man anförtro ett så illa skött styre, av denne man, som klart och tydligt visar sin okunskap, inom de flesta områden. Gång på gång visar han sitt rätta jag, kolla bara in bilden, en totalt uttråkad man, och det värsta av allt är att han skall leda vårt land. FY SKAM ! !